فرم پذیرش ریسک

برای دریافت فرم پذیرش ریسک معاملات بازار پایه لطفا بروی لینک های زیر کلیک نمایید.

لینک یک

لینک دو

لینک سه

تماس با ما

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران - خیابان خالداسلا مبولی ( وزراء) نبش کوچه چهاردهم  پلاک 58  طبقه دوم، سوم و چهارم

تلفن: 41684000 - 021  دورنگار: 41684800 - 021    کدپستی: 1511767615

نمایش آدرس کارگزاری بانک دی بر روی نقشه گوگل

         

نرخ ها

 

عنوان آخرین قیمت کمترین بیشترین تاریخ تغییر
{{globalPrice.Title}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.Price | number) : 0}} {{globalPrice.MinPrice | number}} {{globalPrice.MaxPrice | number}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.TradeDateTime | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD') : "--"}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangePercent+'%'):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangeValue > 0 ? "▲" : "▼"):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? globalPrice.Value.ChangeValue:'0'}}
به روز رسانی اطلاعات
عنوان آخرین قیمت کمترین بیشترین تاریخ تغییر
{{globalPrice.Title}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.Price | number) : 0}} {{globalPrice.MinPrice | number}} {{globalPrice.MaxPrice | number}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.TradeDateTime | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD') : "--"}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangePercent+'%'):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangeValue > 0 ? "▲" : "▼"):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? globalPrice.Value.ChangeValue:'0'}}
به روز رسانی اطلاعات
عنوان آخرین قیمت کمترین بیشترین تاریخ تغییر
{{globalPrice.Title}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.Price | number) : 0}} {{globalPrice.MinPrice | number}} {{globalPrice.MaxPrice | number}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.TradeDateTime | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD') : "--"}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangePercent+'%'):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangeValue > 0 ? "▲" : "▼"):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? globalPrice.Value.ChangeValue:'0'}}
به روز رسانی اطلاعات
شاخص کل:
شاخص آزاد شناور:
تعداد شرکت مثبت:
تعداد شرکت منفی:
تعداد شرکت بدون تغییر:
بیشترین حجم معامله: ()
قیمت:
بیشترین ارزش معامله: ()
قیمت: