جزئیات خبر


عنوان :

بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی تصویب شد/محرومیت متخلفان از خدمات قانونی

تاریخ خبر :۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۱:۵۸:۳۷ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری ایرنا
بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» توسط وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس‌کل بانک مرکزی تصویب شد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی، طبق این بسته سیاستی، صادرکنندگان موظف به فروش حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزی در سامانه نیما و حداکثر ۲۰ درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا هستند. همچنین این افراد باید حداکثر تا چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. رتبه بندی صادرکنندگان توسط وزارت صنعت، تعیین تکلیف صادرات از محل ورود موقت، تفویض مسئولیت به وزارت خانه های نفت، صنعت، کار، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مجموعه های تحت مدیریت یا پوشش آنان، از دیگر مصوبه های این بسته سیاستی است. همچنین اعلام شد: صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها محروم خواهند شد.