مجوزها


ردیف

نام مجوز

1

بورس اوراق بهادار

2

فرابورس

3

محصولات فلزی

4

فرآورده‌های نفت و پتروشیمی

5

محصولات کشاورزی

6

معاملات آتی در بورس اوراق بهادار

7

معاملات آتی در بورس کالا

8

سبدگردانی

9

مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس

10

مشاور پذیرش در بورس کالا

11

مشاور عرضه اوراق بهادار

12

مشاوره سرمایه‌گذاری

13

صندوق سرمایه‌گذاری

14

بورس انرژیتصویر مجوز کارگزاری